Anmälningsvillkor utvecklingsresor

Anmälningsvillkor yogaresor utomlands

Anmälan:

 • För att plats på retreat utomlands ska vara säkrad erlägger deltagaren en anmälningsavgift om 2800 kr (Bali), 3500 kr (Indien) inkl. moms för privatperson och exkl. moms för företag/organisation. När betalningen är HelhetsAkademin AB  tillhanda är platsen reserverad för deltagaren. Avgiften är bindande. Detta pga strikta boknings- och avbokningsregler hos våra samarbetspartners/anläggningar.
 • Om deltagaren är under 18 år behöver vi komplettera anmälan med målsmans godkännande.

 

Kursavgift:

 • Kursavgift skall vara HelhetsAkademin AB tillhanda 60 dagar innan resa.
 • Om deltagaren inte erlägger avgift 30 dagar innan start ses deltagarens plats som vakant och blir åter köpbar för marknaden.
 • Önskar du delbetala resan, så ta kontakt med oss.

 

Avbokningsregler:

 • Anmälningsavgiften återbetalas aldrig vid avbokning.
 • Avbokning senast 60 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften. Kost och Logi återbetalas endast till 50 %.
 • Avbokning senast 30 dagar innan kursstart återbetalas halva kursavgiften. Kost och Logi återbetalas ej.
 • Avbokning senare än 30 dagar innan kursstart återbetalas inget.

 

Sjukdom:

 • Vid avbokning pga sjukdom återbetalas kursavgiften och anmälningsavgift, dock ej kost/logi bokad hos våra samarbetspartner, om deltagaren uppvisar läkarintyg . Deltagaren har rätt att inom ett år från sjukdomstillfället nyttja full kursavgift till annan kurs inom HelhetsAkademin AB utbud.

 

Ändrade tider:

 • Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften inkl anmälningsavgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än ett halvår har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR):

 • För att underlätta administration lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken kurs du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att kunna skicka dig information om kommande kurser i vår verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, skriv till oss.