Petra Larsson

Om Petra

Petra arbetar som psykolog och är utbildad vd Lunds Universitet. Petra arbetar både på individ-,
grupp- och organisations nivå. Petra har lång erfarenhet från
barn- och ungdomshabiliteringen, förskola och skola, barn- och ungdomspsykiatrin och somatisk
sjukvård – barn och vuxen.

Petras specialitet är:
* Psykoterapeutisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell
psykoterapi (EXT)
* Psykologbedömningar och utredningar
* Konsultation och handledning
* Utbildning inom det psykologiska området

Man kan söka psykoterapi av olika anledningar te x när man upplever stress, krisreaktioner av
olika slag, oro och ångest, nedstämdhet eller deprimerad, sömnproblem, relationsbekymmer,
psykosomatiska symtom eller något annat som väcker behovet av psykoterapeutiska samtal. Det
kan även handla om att man som förälder önskar få hjälp och stöd i sitt föräldraskap.

Tjänster Petra erbjuder:
* Psykologisk behandling/ Psykoterapi
* Kognitiv beteende terapi (KBT)
* ACT
* Mindfulness
* Selfcompassion
* Existentiell psykoterapi (EXT)
* Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
* Konsultation
* Handledning – har erfarenhet av handledning inom förskola och skola, somatiska sjukvården och BUP.
* Utbildning inom området för bl a neuropsykologi, stress och psykisk ohälsa
* Utbildningsterapi – för studenter inom t ex psykolog- och psykoterapeutprogrammet.

Petra är medlem i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna och omfattas av de
yrkesetiska riktlinjerna. Då Petra arbetar som legitimerad yrkesutövare följs Hälso- och
sjukvårdslagen, sekretess råder.


Petras kompetens

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Lärare och handledare i psykoterapi
Leg sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård

Övriga utbildningar
Mindfulness –  Stress och smärta
Mindfulness – Depression
Yogalärare – Ayur yoga (200 h) 2017
Yogalärare – Vinyasa yoga (200h) 2016

Vidareutbildad i bl a
Neuropsykologi
Motiverande samtal
ACT
Hälsoångest
Stress och utmattning

Kontakt

e-mail: petralarsson@helhetsakademin.se
tel:‭ 073-829 30 04‬

Catarina Hansson