Petra Larsson

Om Petra

Petra arbetar som psykolog och är utbildad vd Lunds Universitet. Petra arbetar både på individ-, grupp- och organisations nivå. Petra har lång erfarenhet från barn- och ungdomshabiliteringen, förskola och skola, barn- och ungdomspsykiatrin och somatisk sjukvård – barn och vuxen. Petras specialitet är: * Psykoterapeutisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell psykoterapi (EXT) * Psykologbedömningar och utredningar * Konsultation och handledning * Utbildning inom det psykologiska området Man kan söka psykoterapi av olika anledningar te x när man upplever stress, krisreaktioner av olika slag, oro och ångest, nedstämdhet eller deprimerad, sömnproblem, relationsbekymmer, psykosomatiska symtom eller något annat som väcker behovet av psykoterapeutiska samtal. Det kan även handla om att man som förälder önskar få hjälp och stöd i sitt föräldraskap. Tjänster Petra erbjuder: * Psykologisk behandling/ Psykoterapi * Kognitiv beteende terapi (KBT) * ACT * Mindfulness * Selfcompassion * Existentiell psykoterapi (EXT) * Psykodynamisk psykoterapi (PDT) * Konsultation * Handledning – har erfarenhet av handledning inom förskola och skola, somatiska sjukvården och BUP. * Utbildning inom området för bl a neuropsykologi, stress och psykisk ohälsa * Utbildningsterapi – för studenter inom t ex psykolog- och psykoterapeutprogrammet. Petra är medlem i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna och omfattas av de yrkesetiska riktlinjerna. Då Petra arbetar som legitimerad yrkesutövare följs Hälso- och sjukvårdslagen, sekretess råder.

Petras kompetens

Leg psykolog Leg psykoterapeut Specialist i klinisk psykologi Lärare och handledare i psykoterapi Leg sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård Övriga utbildningar Mindfulness –  Stress och smärta Mindfulness – Depression Yogalärare – Ayur yoga (200 h) 2017 Yogalärare – Vinyasa yoga (200h) 2016 Vidareutbildad i bl a Neuropsykologi Motiverande samtal ACT Hälsoångest Stress och utmattning

Kontakt

e-mail: petralarsson@helhetsakademin.se tel:‭ 073-829 30 04‬

Catarina Hansson