Petra Bergqvist

Om Petra

Petra Bergqvist har 25 års erfarenhet av HR-arbete inom kommunala och regionala verksamheter, liksom från företag inom en rad olika branscher som till exempel retail, bemanning,

akutsjukvård, bostäder, bank och försäkring och konsultföretag.

Med bred kompetens inom HR arbetar Petra i olika verksamheter med att skapa bättre förutsättningar för individer, grupper och organisationer att finna motivation och glädje i arbetet.

Petra har en fördjupad kompetens inom beteendevetenskap, ekonomi och organisation, och kan även ge stöd och råd kring olika personalprocesser som rekrytering, kompetensutveckling för chefer och ledare, omorganisation och karriärrådgivning.

Catarina Hansson

Petras kompetens

Beteendevetare & HR
Organisationsutveckling
Ledarskapscoaching
Samtal 
Personlighetsanalys

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)