Maria Johansson

Om Maria

Med bakgrund i akademins värld har Maria utvecklat sina egna erfarenheter av psykologiskt och psykoterapeutiskt behandlingsarbete där hon ser till människans helhet. Hon kombinerar kognitiv terapi, beteendeterapi, emotionsfokuserad KBT, mindfulness, zenbuddhistisk filosofi och dialektisk filosofi, vilket tillsammans skapar en utmärkt form för varje individ! Maria har mångårig erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt utrednings- och behandlingsarbete med personer med psykisk ohälsa av olika grad. Betydelsen av att se människan i sin helhet har alltid varit en självklarhet för Maria, vilket boan annat visar sig i hennes akademiska bakgrund i ämnen såsom medicin, religionsvetenskap och slutligen psykologi. Marias arbete som psykolog och psykoterapeut kännetecknas av en integration mellan kognitiv terapi, beteendeterapi, emotionsfokuserad KBT, zenbuddhistisk filosofi och dialektisk filosofi. Maria är även mindfulnessinstruktör med mångårig egen utövning av mindfulness. Maria erbjuder individuella samtal med bedömning och korttidsbehandling med KBT samt kurser i avancerad stresshantering med inslag av mindfulness, acceptans, reglering av känslor, hantering av relationer samt självmedkänsla/self-compassion.

Marias tjänser

Leg. psykolog, KBT Individuella samtal med bedömning och korttidsbehandling med KBT

Kontakt

e-mail: mariajohansson@helhetsakademin.se tel: 0730 – 37 40 20

Maria Johansson

Inom kort kommer du att kunna boka här!