Kristin Pettersson

Om Kristin

Kristin är utbildad ICF Coach med många års erfarenhet av ledarskap inom näringslivet. Med befattningar som vice VD och operativ chef har hon skapat en bred kunskap inom utveckling på individ-, ledarskaps- och organisationsnivå. 

Hennes passion och drivkraft är att möta individen och medverka i utvecklingsprocesser där det coachande ledarskapet ofta får stort utrymme. Som professionell coach har Kristin uppdrag från både företag och privatpersoner. Fokus i hennes arbete ligger på att skapa förutsättningar för den enskilde, oavsett vilken befattning man har eller var man befinner sig i livet. 

Den coachande processen med dess etiska riktlinjer öppnar upp vägar till den inre motivatorn som i sin tur skapar möjligheter att hitta varje enskild individs fulla potential. Det handlar helt enkelt om att hjälpa individen att själv komma fram till sina egna lösningar. 

Att på det här sättet tillsammans med individer och företag utforska och upptäcka nya och okända vägar, är en spännande och stimulerande resa som ständigt utmanar och utvecklar Kristin i hennes profession.

 

Catarina Hansson

Kristins kompetens

ICF Coach
Organisationsutvecklare

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)