Ewa Hellberg

Om Ewa

Leg psykolog med 30 års arbete med psykisk ohälsa.

Ewa har under hela sitt yrkesverksamma liv som legitimerad psykolog arbetat med personer med allvarlig psykisk ohälsa, och har stor erfarenhet av både bedömning och behandling. Hon har under de senaste tio åren arbetat för en vård som tar hänsyn till helheten i människan, och har ett intresse av att förena öst- och västerländska synsätt på hur vi ser på personer med ohälsa.

Ewa praktiserar själv yoga och vet att det finns stöd i forskningen för att yoga är ett bra redskap vid rehabilitering av framför allt depression, ångest och stressrelaterade tillstånd.

Ewa erbjuder psykologisk konsultation och rådgivning i form av enskilda samtal, och är engagerad i att utforma HelhetsAkademins arbetsmetodik som förenar psykologisk kunskap i samverkan med yoga, mindfulness och meditation.

Ewas kompetens

Leg. psykolog

Ewa Hellberg