Clas-Olof Kronogård

Om Clas-Olof

Clas-Olof har en bakgrund som civilingenjör och har då arbetat som medicintekniker och thoraxingenjör. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har Clas-Olof arbetat som läkare inom gynekologi och obstetrik. Inom förlossnings – och mödravård har han ett särskilt fokus på att ge patienter med förlossningsrädsla och svåra förlossningsupplevelser naturliga och säkra förlossningar. Clas-Olof har personliga erfarenheter att den komplementära medicinen inom osteopati, yoga, meditation mm kan bidra väsentligt till hälsa. Med sin kunskap önskar han nu bidra till att kvinnors graviditeter och förlossningar blir med ett minimum av komplikationer, operativa ingrepp, rädsla och smärta.

Clas-Olofs kompetens

Läkare

Clas-Ologf Kronogård