Clas-Olof Kronogård

Om Clas-Olof

Clas-Olof Kronogård har en bakgrund som civilingenjör och har i den rollen arbetat som medicintekniker och thoraxingenjör. Större delen av sitt yrkesverksamma liv har Clas-Olof dock varit verksam som läkare inom gynekologi och obstetrik.

Inom förlossnings- och mödravård har han ett särskilt fokus på att ge patienter med förlossningsrädsla och svåra förlossningsupplevelser naturliga och säkra förlossningar.

Clas-Olof har personliga erfarenheter av att den komplementära medicinen inom bland annat osteopati, yoga och meditation, kan bidra väsentligt till bättre hälsa.

Clas-Olof föreläser också om de positiva hälsoeffekterna som kan uppnås genom att äta en icke-animalisk kost.

Clas-Ologf Kronogård

Clas-Olofs kompetens

Läkare

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)