EQ terapi

EQ terapi   EQ står för emotionell intelligens. Syftet med EQ är att befria dig från känslomässiga sår och omedvetna mönster. Du vägleds tryggt och säkert till känslor som länge varit nedtryckta, blockerade och förblivit obearbetade. Du får uppleva och bearbeta...

Par – och relationsterapi

Par – och relationsterapi I terapin möter jag par som vill arbeta med sin relation. Bakgrunden till varför man väljer att gå i par- och relationsterapi kan varierar lika stort som antalet relationer. Att möta varandra i en lugn miljö. Få möjligheten att prata igenom...

Samtalsterapi

Samtalsterapi Ibland känns det som vi sitter fast och inte kommer vidare i livet. En samtalsterapeut kan ge dig nya insikter och hjälpa dig att bli mer medveten om det som hindrar dig från att utvecklas och förändras. Kanske har du det jobbigt under en period i ditt...

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning   När man pratar om sorg eller kris, är det ofta i samband med ett dödsfall. Men sorgereaktioner kan även uppstå vid andra förluster. En skilsmässa, sjukdom, mobbning eller tillitsförluster är några exempel. Det är med andra ord helt naturligt att...