Yin MyoFasciaRelease

Friends with your Fascia – Yin MyoRelease & Yinmetoden

Denna fördjupning inom yinyoga är en effektiv form av rörlighetsträning, prehab/rehab och återhämtning. Den bygger på nya rön inom fascia research samt tekniker hämtade från self-myofascial release och yinyoga. Ett mycket bra komplement till annan träning.

Specifika övningar för din myofascia (myo=muskel, fascia=bindvävshinna) och enkla tekniker ökar förståelsen för hur kroppen är sammanlänkad och hur olika delar påverkar varandra. Vi börjar märka att om vi stimulerar längs med ryggraden eller nacken så kan det ge förnimmelser hela vägen till pannan. Dessa banor är fasciakedjor som påverkar områden längs hela kedjan. Vi kan också till viss del sammanlänka denna kunskap med meridiansystemet enligt den Traditionella Kinesiska Medicinen. 

Under tre tillfällen får du chansen att börja lära känna din egen fascia, bli medveten om var dina eventuella spänningar sitter och jobba på att lösgöra dessa.

Vid varje tillfälle fokuserar vi på olika myofasciella kedjor så att du får en chans att släppa spänningar i olika delar av kroppen, samt kunskaper om hur du vidare kan använda teknikerna för din egen rörlighetsträning. Vi låter övningarna landa i kroppen i olika yinpositioner, där vi fokuserar på närvaro och medveten andning.

Information

Datum: Lördagar 15/2, 29/2 och 14/3 
Tid: 12:15-14:15
Pris: 885kr för 3 tillfällen

Workshopledare

Petra Henderson

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)