Thai Yoga Massage

 

Thai Yoga Massage är en behandlingsform som ser till hela Dig. En form av kroppsterapi som är skapad utifrån energikroppen och dess energilinjer, med syfte att lösa upp blockeringar där energin kan vara stagnerad och på så sätt skapa mer flöde och livskraft. Den fysiska kroppen används som verktyg för att nå energikroppen och med tryck, stretching och medveten närvaro blir detta ett djupgående kropps- och energiarbete. Med det kan energin lättare riktas dit den behövs och genom det stödjer vi kroppen – eller sinnet – till självläkning.

Massagen anpassas till varje klient – behandlingen inleds med ett samtal – och olika tekniker används utefter klientens mående och behov. Inom Thai Yoga Massage utgår en från att hela kroppen är sammankopplad, att allting hör ihop. Även om en spänning sitter i en viss del av kroppen, ges mycket fokus till resterande delar då det finns en medvetenhet om att spänningen likväl kan ha sitt ursprung i någon annan del utav oss. Alltså kan ha sitt ursprung i någon annan del av vår fysiska kropp, eller förbi den fysiska kroppen och kan till exempel ha sitt ursprung i emotionella sår. Hela kroppen inkluderas alltså alltid i massagen, och det är inte helt ovanligt att känslor, bilder, minnen eller tankar kommer upp under behandlingens gång, eller efter.

Behandlingsformen är djupgående, men samtidigt avslappnande. Det finns också en tro inom den traditionella Thai Massagen (som jag valt att benämna Thai Yoga Massage) att det först är när vi når djup avslappning som vi har möjlighet att släppa taget om spänningar. Massagen sker på golvet på madrass och klienten bör ha bekväma, rörliga, värmande kläder på.

 

Thai Yoga Massage kan:
– främja avslappning
– lösgöra spänningar i muskler och fascia
– skapa stillhet och ro i sinnet
– ge ökad blodcirkulation
– skapa mer rörlighet och flexibilitet i kroppen
– ge känslor av lugn
– se ökad kroppskännedom
– stödja luftvägarna och andningen
– ge förbättrad hållning
– stärka immunförsvaret
– ge energitillskott
– skapa emotionell balans
– minska stress, oro och ångest

Pris

Pris: 950 kr
Längd: 90 min
Vid bokning av tre massager: 2500 kr

Kontakt: alexandramaliganis@helhetsakademin.se

0763486555 – ring eller maila Alexandra för att boka din tid

Kontakta oss:
info@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Tisdag - torsdag: 10.00 - 16.00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.