Svensk klassisk massage

 

Skräddarsy din massage!


Svensk klassisk massage är en djupgående behandling av mjukdelsvävnader. Stela och spända muskler mjukas upp och muskeltonus minskar efter en massagebehandling. Effekten av massage är primärt att lösa upp spänningar i musklerna. Ger även andra effekter som ökad blodcirkulation, sänkt blodtryck, ökad frisättning av hormonet Oxytocin – det så kallade ”lugn och ro” hormonet.

Massage vidgar blodkärlen i huden, vilket innebär att mer vätska fördelas till huden och underliggande vävnader. Samtidigt minskar sympatiska nervsystemets påverkan på njurarna samt övriga blodkärl i kroppen. Detta minskar pulsen och blodtrycket och ökar utsöndringen av vatten och avfallsprodukter genom njurarna. Omfördelningen av vätska i kroppen samt den ökade utsöndringen genom njurarna innebär att du blir törstig och bör dricka efter en behandling för att återställa vätskebalansen i kroppen.

Utför triggerpunktsbehandling, ger råd om träning, stretch och muskeltöjningar för att öka smidigheten i musklerna samt få balans mellan fram- och baksida av kroppens muskler. Många muskulära obalanser ger smärta på andra ställen på kroppen.

Terapeuter

Nina Nilsson

Svensk klassisk massage 30 min
Pris:
425 kr
Längd: 30 minuter

Svensk klassisk massage 45 min
Pris:
525 kr
Längd: 45 minuter 

Svensk klassisk massage 60 min
Pris:
675 kr
Längd: 60 minuter

Kontakta oss:
info@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Tisdag - torsdag: 10.00 - 16.00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.