Stresscoaching

 

Stress är en naturlig reaktion på fysiska, känslomässiga och mentala påfrestningar, som är avsedd att ge oss kraft och energi i behövande situationer. Men idag lider många av oss av långvarig stress, ofta så kallad dold stress, eller inre stress. När vi känner att det är obalans mellan krav och förmåga tappar vi kontrollen och känner oss otrygga, då ökar stressen.

Att behandla & förebygga stress

Vid stress sätts kroppen i larmberedskap och våra stresshormoner börjar utsöndras i kroppen. När dessa hormoner utsöndras under lång tid, utan återhämtning, kan det få stora konsekvenser för oss. Därför är det viktigt att se signalerna i tid!

Vanligaste stressymptomen:

 • Ständigt trött
 • Sömnproblem
 • Olust att stiga upp och gå till arbetet
 • Humörsvängningar
 • Sämre prestationsförmåga
 • Koncentrationsproblem
 • Sämre självkänsla
 • Obeslutsamhet
 • Likgiltighet, nedstämdhet
 • Du drar dig undan
 • Smärtor i kroppen
 • Magproblem
 • Spänningshuvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Minskad sexlust

Har du några av dessa symptom är det viktigt att söka hjälp för att kunna hantera och förebygga stressen.

Vi erbjuder stresscoaching som en kurs som pågår under 12 veckor och består bland annat av information om stress, uppgifter som den stressade skall lösa mellan varje session för att lära sig att ta väl hand om sig själv, att bygga upp sitt fysiska och psykiska välbefinnande, lära sig att prioritera sin tid lämpligare, liksom metoder för att hantera situationer och tänkta mönster som hittills fungerat som stressutlösare.

Undvik utbrändhet! Det första steget för att minska din stress och undvika utbrändhet är faktiskt att erkänna att du är stressad.

Detta kan vara svårt! Nästa steg är att be om hjälp, hjälp för att få konkreta verktyg för att lära sig att hantera framtida stressade situiationer.

Vila och avkoppling är superviktigt i ett återhämtningsförlopp vid stress och utbrändhet, men det hjälper inte i längden om du hoppar direkt tillbaka in i stresshelvetet igen. Du måste lära dig att hantera stress, prioritera dig själv och det som finns runt omkring dig.

Du kan få hjälp med att leva det liv du önskar, ett liv utan stress och ett liv i balans. Du är värd det.

Stresscoachning är en coaching och rådgivande samtalsform och en mycket välbeprövad metod för att hjälpa stressade att återupptäcka den fysiska och mentala energin.

 • att bli fri från stress
 • att få tillbaka balansen i vardagen både på jobbet och privat
 • att bli tränad i att upptäcka sina egna stressignaler och förhindra potentiell stress i framtiden
 • införliva goda vanor och tankemönster, vilket ger mer motståndskraft mot stress i framtiden

 


Pris

Pris stresscoaching: 9 995 kr
Paketpris 12 veckors program med 8 sessions á 90 min

Pris stresscreening: pris 495 kr
Längd: 30 min

Stresscoach

Dorthe Svolgaard

 

 

Stresscoaching

Boka

Pris stresscreening

Boka