Psykologisk behandling /Psykoterapi

 

* Kris- och stödsamtal
* Psykologisk behandling, korta och långa individuella psykoterapier med eller utan remiss från din läkare på Vårdcentralen.

Jag är av Region Skåne ackrediterad för KBT kort (6- 14 tillfällen) och lång (10- 26 tillfällen) inom ramen för Vårdval Psykoterapi. Rehabiliteringsgarantin gäller från 16 år och uppåt. I denna kontakt ingår det att fylla i formulär från Region Skåne vid första besöket, avslutningsbesöket samt vid tre månaders uppföljningen.

För att kunna nyttja rehabiliteringsgarantin och ackrediteringen för privata vårdgivare och KBT- behandling behöver du först och främst en remiss från din läkare på vårdcentralen. Dina problem måste också passa in på de huvudkriterierna och diagnoser som gäller för rehabiliteringsgarantin:
* Stressproblematik (stressymtom, utmattning, sömnproblem mfl.)
* Lättare oro – och ångestproblematik
* Lättare nedstämdhet och depression

Vart gränsen går för vad som godkänns eller inte är inte särskilt tydlig eller självklart, och det är läkare som gör denna bedömning tillsammans med dig.”Patienter som har mycket uttalade besvär med omfattande konsekvenser på livsföringen, som kräver utökad teamsamverkan, där besvären lett till mycket lång sjukskrivning eller tidigare behandling inte varit framgångsrik skall av läkaren på vårdcentralen aktualiseras för bedömning eller behandling som den specialiserade vården/Psykiatrin”. (sid 21 – Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande år 2018).

Vi träffas inledningsvis 1- 3 samtal för bedömning och kartläggning utifrån frågeställning och önskemål. Därefter tas det ställning till om de första samtalen har varit tillräcklig eller om en behandlingsplan skall utfärdas.

Om du vill boka tid hos mig så hör gärna av dig på telefonnummer 0738-293004 eller via mail petralarsson@helhetsakademin.se så kontaktar jag dig. Jag arbetar torsdagar och fredagar.

Avbokningar:
Om du får förhinder och inte kan utnyttja din bokade tid är det viktigt att du meddelar detta i god tid, senast  24 timmar innan besökstiden. Du kan skicka ett meddelande via telefon.

Med remiss: Vid sen avbokning eller uteblivet besök debiteras 400 kronor, oavsett frikort eller inte. Detta enligt Region Skånes avgiftsregler.

Utan remiss:. Vid sen avbokning eller uteblivet besök debiteras du fullt pris. Detta gäller även dig som kommer via företagshälsovården eller från ditt försäkringsbolag.

Pris

Om remiss från Vårdcentralen kostar varje besök 200 kronor – (Högkostnadskort) tills du kommer upp till frikort utifrån Region Skånes riktlinjer.
Privat psykoterapi: 1150 kronor
Utbildningsterapi: 850 kronor

För arvode gällande konsultations- och handledningsuppdrag diskuteras dessa utifrån enskilda förfrågningar.

 

Psykolog

Petra Larsson

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)