Välkommen till en tre timmars-workshop i Självkärlek!

Världen förändras, och vi med den. Efter en på många plan (både globalt/kollektivt och individuellt) omvälvande tuff vinter- vår är det viktigare än någonsin att vi tar hand om oss själva lite extra. Att vi skapar de bästa förutsättningarna för att stå centrerade, stadiga och balanserade i oss själva och tiden vi lever i.

Inom Kundalini Yoga benämns tiden vi lever i som ‘Aquarian age’ eller ‘vattumannens tidsålder’, en tid när gamla trossystem och strukturer skakas i sina grundvalar, en tid när allt som legat dolt kommer att visa sig, en tid när samhällsstrukturer och system som inte är hållbara rämnar. En tid när vi går från ME to WE. En tid när vi går från Fiskarnas tidsålder (som står för det individualistiska, patriarkala, fyrkantiga, materalistiska osv.) till vattumannens tidsålder som vi är i början av. Vi står mitt i skiftet, med ett ben i varje tidsålder. Ordning föregås av kaos, det är en av universums lagar. Det är på många sätt en utmanande tid och vi behöver ta väl hand om oss. Vi behöver stärka vår uthållighet och mentala styrka såväl som vår kropp. Stärka vår balans och vår förmåga till att centrera oss så att vi kan ”vila” i vårt center trots att det stormar omkring oss.

Kundalini Yoga jobbar med att stärka och balansera nervsystemet, den jobbar också med det endokrina körtelsystemet och våra hormoner. Kundaliniyogan benämns som ”the yoga of awareness” – medvetenhetens yoga. Kombinationen av den fysiska delen/Asanas, andningen/ Pranayam, handpositionerna/Muddras och ljuden/Mantrana gör kundaliniyogan unik och ger oss en helt speciell tillgång till vårt inre landskap.

I denna workshop utmanar vi oss själva, utmanar vår fysiska uthållighet och vår mentala styrka med en kraftfull Kriya ”whitstand the pressure of time”. Som gör just det för oss, hjälper oss att stå stadiga i ”trycket” av tiden som är. Vi bjuder in en 31 minuters mantrameditation Kirtan Kriya som ökar vår klarhet och vår förmåga att fokusera, för att sedan avsluta med en djupavslappning där vi får integrera kriyan och meditationen med hjälp av gong och kristallskålarnas vibrationer.

 

Information

Datum: 18/10
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 375 kr

Yogalärare

Atma Deevpreet Kaur Nilsson

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)