NLP

 

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och är samlingsnamnet för kraftfulla tekniker, förhållningssätt och modeller för att man ska må och prestera ännu bättre.

Neuro refererar till hjärnans förmåga att bearbeta tankeflödet, informationsinhämtning och hur vi använder våra sinnen. Lingvistik refererar till hur vi använder vårt språk både verbalt och genom våra tankar. Programmering är en kombination av våra tankemönster och beteenden vilka påverkas av våra föreställningar, värderingar och vår identitet.

De resultat vi uppnår i livet kan ses som följden av våra personliga program. Genom att förändra vilka program, eller mönster, man använder i olika situationer, kan man lättare börja uppnå det man vill.

Pris

NLP
Pris: 2000 kr
Längd: 2 timmar

NLP Återbesök
Pris: 1000 kr
Längd: 1 timme

Kontakta oss:
info@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Tisdag - torsdag: 10.00 - 16.00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.