Mentorsamtal

 

Mentorskap är ett utvecklande verktyg genom utbildning, karriär och/eller privatliv. Det är också berikande att ha en mentor att bolla tankar och idéer med när du står i vägskäl i livet.

En mentor är en stödjande person med breda yrkes- och livserfarenheter. Mentorn ger dig stöd med att se större perspektiv, agera lösningsorienterat samt få förståelse för att varje handling leder till ett resultat. Detta utvecklar dig till att se nya möjligheter att leva, arbeta och leda dig själv och andra. Mentorskapet bygger på en öppen dialogsatmosfär där du och din mentor bygger ett förtroende för varandra. Tillsammans strävar ni efter att se varje given situation med klarhet, och utifrån dina unika egenskaper gå till handling.

Pris

Pris: 1500 kr
Längd: 1 timme