Mental träning

  Mental träning är en systematisk och långsiktig träning, och precis som med tennis kan du inte läsa en bok om tennis och tro att du kan spela tennis. Humöret styrs inte av slumpen. Det är det tillstånd du väljer som avgör hur du reagerar i varje situation och ögonblick! Din hjärna är ett instrument med enorma möjligheter, och du kan snabbt lära dig använda den mer effektivt. Hjärnan kan inte skilja på vad man faktiskt har upplevt och det man bara har tänkt. När du börjar förstå mönstret och strukturen i ditt tankesätt, kan du faktiskt frigöra dig från många av dina begränsningar, rädslor och hinder. Mental träning är en träning för alla människor som vill stärkas och utvecklas i en positiv riktning. Målet med träningen är i första hand att må och fungera bättre som människa och därav prestera bättre resultat. Det är det som är och gör skillnaden! Man kan skapa minnen av framtiden genom att programmera hjärnan med det som man vill ska hända. Du ÄR vad du tänker! Varje tanke du tänker blir oftast verklighet! Det handlar om att bygga en bättre självbild (självkänsla och självförtroende) sätta tändande och motiverande målbilder av en bättre framtid, skapa härliga känslor och skapa dig din bästa attityd. Din mentala tränare arbetar med coachande motiverande samtal, muskulär avslappning och kommer att förse dig med olika verktyg och övningar. Han eller hon lär ut olika tekniker och metoder för att vända negativt till något positivt. Ni gör upp ett upplägg tillsammans som passar dig efter ert första samtal.

Pris

Pris: 1 250 kr Längd: 1 timme