Om MediYoga

 

MediYoga är en terapeutisk yogaform som har utvecklas på MediYoga instiutet i Stockholm, och har sin grund i Kundaliniyoga, med rötter i den tantriska tradition.

MediYoga är med sitt holistiska synsätt på människan en kraftfull, djupverkande metod för att skapa och återskapa hälsa på alla plan – fysiskt, mentalt och emotionellt. Den används för förebyggande hälsa och rehabilitering för personer med psykiska och fysiska begränsningar.

Ett stort fokus är andningen som ett verktyg för att skapa avslappning och träna på att lyssna in kroppen alla signaler. Fokus läggs även på att komma bort från prestation och jämförelse, att låta sig guidas in i rörelser på ett varsamt sätt och endast gå så långt som kroppen tillåter.

Rörelserna och programmen inom MediYogan är baserade på medicinsk forskning och innefattar ett hundratal olika klasser och meditationer. I Sverige har flera forskningsstudier gjorts inom sjukvården och på arbetsplatser.

Information

Denna klass ingår i medlemsträning
Pris drop-in: 175 kr

Våra MediYogalärare

Ingela Larsson

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)