Hypnoscoaching

  Hypnoscoaching är ett kraftfullt redskap för att förändra beteende, tankar och vanor. Den stärker en persons självmedvetande och underlättar kommunikation. Du ska hitta egna lösningar för att läka dig själv, och hitta förmågorna du behöver för att läkas eller utvecklas. Om du till exempel har fastnat i en jobbig känsla eller i ett negativt beteende kan du förändra oönskade vanor och beteenden. Du kan ersätt negativa känslor med mer gynnsamma känslor som bidrar till möjlighet till förändring i livet.

Hypnoscoaching kan användas för

  • Bli av med fobier
  • Minska rädslor (ex flygrädsla, scenskräck)
  • Beroendeavvänjning
  • Avslappning och stresshantering
  • Öka självförtroende och självkänsla
  • Öka motivation
  • Målsättning
  • Förbättra sömn
  • Idrottsprestationer
Hypnoscoachingen som används är baseras på Milton Erickson och Lars-Eric Uneståhls arbetssätt.

Pris

Pris: 1250 kr Längd: 60 min Bokas direkt hos Katarina Ikonomidou – klicka här