PT Duo/paryoga

 

Duo/paryoga är ett sätt att mötas djupare med en annan människa. Att mötas på ett själsligt plan, bortom ord, och från den platsen komma närmare varandra. Från den platsen se varandra, kommunicera ordlöst och uppleva varandras närvaro och energi.

Vi låter avslappning, medvetenhet och lugn skapas genom guidningen in i yogaställningar. Tillsammans och samtidigt var och en för sig i sin kroppsställning.

Vi inkluderar meditation och låter det skapa ett utrymme för att vara i närvaro, medvetet och i observation av det som uppstår i oss, som tankar, känslor, kroppsförnimmelser. Vi använder oss av olika andningstekniker, rörelser, tysthet och mantraljud, beroende på vad som uppstår under passet.

Många gånger känner vi varandra på ett intellektuellt plan, och har av olika anledningar satt upp barriärer för att komma varandra emotionellt och själsligt nära. Många har dock en längtan efter äkta och nära relationer. Vägen går via att komma nära sig själv och därifrån nära den andra.

På duo/paryogan får du möjlighet att med yogan och meditationen komma nära både dig och den du väljer att möta.
Prova med den du vill fördjupa en relation med. Det kan vara partner, en förälder, en syster, ett barn (vuxen). Det är ett vackert och djupt sätt att mötas på.

Pris

Pris: 1259 kr
Längd: 60 minuter

Yogalärare

Wivi-Anne Nyberg

Kontakta oss:
info@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Tisdag - torsdag: 10.00 - 16.00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.