Ayur Yoga

Internationellt certifierad Yogalärarutbildning, E-RYT 200

Ayur Yoga yogalärarutbildning RYT 200 timmar Yogalärarutbildningen med fokus på att leda från hjärtat, innebärande att du öppnar upp dig för att vara mer av dig själv. Att vara fullkomligt i ditt varande – autentiskt, ärligt och inkännande leder du utifrån vad som i stunden finns och känns med en bred kunskap som grund. Utbildningen är en förening mellan yoga och ayurveda. Utbildningen utgår ifrån de fyra perspektiven kropp, tanke, känsla och energi för att balanserat leda dig in i din resa till yogalärare. Du erhåller kunskap om hur dessa fyra alltid interagerar med varandra och vilka uttryck det kan ta sig. Utbildningen ger dig bland annat:

  • Fördjupning i din personliga yogaträning.
  • Anatomisk kunskap för att förstå kroppens rörelsemönster och därmed lära ut yoga på ett biomekaniskt korrekt sätt.
  • Kunskap om yogans filosofi och hur du kan applicera den i dina klasser och livet.
  • Grundläggande kunskap inom ayurveda och hur du genom att följa naturens lagar kan öka ditt välbefinnande. Du förskansar dig kunskap om naturens element och hur dess egenskaper även finns i oss alla, hur de påverkar oss och med eftersträvan efter balans mellan dem infinner sig hälsa och högt välmående.
  • Konsultation för att genom utbildningen få förståelse för hur ditt liv påverkas av yoga och ayurveda. Du får kunskap om tecken på när du är i obalans och hur du kan balansera upp dessa för att återvinna välmående och hälsa. Denna kunskap har du alltid nytta av i mötet med individer i yogarummet.
  • Pulsläsning och personligt skräddarsydda ayurvediska råd.
  • Vetskap om hur du kan kombinera dessa uråldriga läror, leva dem i vårt moderna samhälle, praktisera samt förmedla både för fysisk träning och som terapeutiskt hjälpmedel för högre välbefinnande utan smärta och värk.
  • Pedagogiska redskap i att undervisa i yoga.
  • Kunskap i meditationens positiva påverkan samt förslag på ett antal välbeprövade meditationstekniker.
  • Kartotek av andningsövningar och dess effekter.
  • Guidning mot ditt unika uttryck som yogalärare inkluderande röstträning, ordval och uttryck.

 

Utbildningsdatum med start under 2019:
Del I: 25-29 september 2019
Del II: 20-24 november 2019
Del III: 4-8 mars 2020
Del IV: 22-26 april 2020 ,inkl certifiering

Information

Plats: Helhetsakademin i Helsingborg
Pris: 32 000 kr Anmälningsavgift 3 200 kr betalas direkt via BOKA-knappen (resterande faktureras)
Avbokningsregler: Din anmälan är bindande från det att anmälningsavgiften är betald. Ersättning utgår endas vid sjukdom mot läkarintyg.

Utbildningsledare

Wivi-Anne Nyberg