Ayur Yin lärarutbildning

 

I vårt sätt att leva idag styrs mycket utifrån yang, den maskulina energin. En energi som vi alla har, den del av oss som är logisk, vårt intellekt, vårt görande och vår handlingskraft. För mycket av denna yang-energi kan leda till stress och stressrelaterade symptom. Hos många av oss kan denna energi eller aspekt vara dominerande och den delen utav oss som är yin får inte fullt så stor plats eller stort uttryck. Det samhälle som många av oss lever i uppmuntrar oss ofta på olika sätt att vara i vår yang-kraft, vilket kan vara fantastiskt på sitt sätt, men behovet och längtan av att komma i kontakt med sin yin-energi och feminina kraft blir allt vanligare. Denna energi är vår kreativitet, våra känslor vårt varande och även vår återhämtning. Att låta yin och yang få samexistera, att låta de båda få sitt uttryck och att skapa en balans mellan de två kan leda till att vi återtar homeostas – vårt ursprungliga tillstånd.

Yinyoga är en lugn och balanserande yogaform, och är en passiv yogaform i sitt utförande. Genom yinyogan går vi in på djupet och förstärker yogaupplevelsen genom att gå förbi de synliga och ytliga musklerna. Här når vi djupt in i kroppen vilket ger fokus att stretcha ligament, leder och bindväv. Detta för att frigöra anspänning, vilket kan ligga på såväl kroppslig som mental eller emotionell nivå. Anspänning som vi ej frigör påskyndar åldrandet, minskar cirkulationen i kroppen och kan skapa olika obalanser inom oss.

Yinyogans fokus på att stretcha bindväven, vävnaden som håller oss och varje del i kroppen samman – från muskler och skelett, till organ och celler – gör att vi stretchar hela kroppen på insidan. När bindväven är mjuk och flexibel minskar smärta och värk i kroppen, immunförsvaret arbetar mer effektfullt och kroppens inre organ får bättre förutsättningar att hålla oss i balans och harmoni.

Med inriktning på vår inre värld inom yinyogan ges fokus till vår energikropp, vår mentala kropp samt vår emotionella kropp. En balans i var och en av dessa kroppar samt dem emellan, ger oss ett större välmående och upplevelse av välbefinnande. Yinyogans fokus att få våra energikanaler – meridianer – så rena och friska som möjligt, bidrar till att energin eller livskraften – qi – kan flöda fritt och obehindrat.

Ayur Yin involverar naturligt essensen att leda dig utifrån ditt hjärta – att möta balansen mellan kropp, sinne och känslor på ditt unika individuella sätt. När anspänning möts med inväntande acceptans kan den lättare frigöras för att transformeras till energi som åter kan flöda fritt. Denna utbildning innehåller grunderna i Ayurvedans uråldriga visdom, chakrasystemet med din energikropp som bidragande förståelse samt kroppens anatomi med individuella olikheter som plattform.

Ayur Yin erbjuder utbildning i tre moduler.

Modul 1:
Modul 1 ligger som grund till dig som vill utbilda dig inom yinyogan med undervisande syfte eller helt enkelt för dig som önskar förståelse för, likväl som upplevelse av, vad yinyogan kan göra för din träning (balansen till yang-baserad träning), ditt välmående och eventuella rehabiliterande behov för högre hälsa.

Innehåll:
* Yinyoga klasser
* Anatomi ur ett yin-perspektiv
* Pranayamas (andningsövningar)
* Meditation
* Förståelse för Ayurvedans element
* Förståelse för vår energikropp
* Hur kommer jag igång med min yin practice?


Modul 2:
Modul 2 är för dig som vill ta dig djupare in i yinyogans värld, i undervisande syfte eller helt enkelt för dig som önskar djupare kunskap i din yinyoga-practice. Under denna del får du med dig kunskap som gör dig redo att skapa yinyoga-sekvenser, att undervisa yinyoga samt vilka kompletterande metoder som ger fördjupad upplevelse av denna yogaform – såsom andningsövningar, meditation och egenmassage.

Innehåll:
* Yinyoga klasser
* Fördjupad kunskap i anatomi ur ett yin-perspektiv
* Genomgång av fascia
* Egenmassage
* Pranayamas (andningsövningar)
* Meditation
* Ayurvedans grunder
* Chakrasystemet och våra meridianer
* Yinyoga klasser – hur jag kommer igång med min undervisning och/eller fördjupar min egen yinyoga-practice?

 

Modul 3:

Modul 3 ger dig starkare grund att stå på som lärare inom yinyoga där vi går djupare in i kunskapen av hur allt hänger samman – den fysiska kroppen, det mentala varandet, den emotionella kroppen och energin. Oavsett var anspänning finns – hur kan en möta/acceptera/andas igenom och välkomna för att lösgöra anspänning så att energi på nytt kan frigöras. Vi lär oss också kompletterande och kompenserande yinyoga-positioner för att kunna möta individuella behov samt hur du via teman kan rikta fokus till visualisering med meditativa inslag.

Innehåll:
* Yinyoga träning/positioner/sekvenser
* Balans yin/yang
* Terapeutisk kunskap i anatomi ur ett yin-perspektiv
* Fördjupad kunskap om fascia
* Pranayamas (andningsövningar) och kriyas (reningsövningar)
* Meditation
* Ayurvedans nytta/roll i yinyogan
* Våra meridianer och dess grupperingar
* Meridianernas påverkan mentalt och emotionellt
* Yinyoga klasser – olika fokus, olika resultat

Information

Modul 1 (25 tim): 20-22 september kl 9-17 (lördag kl 11-18)
Modul 2 (25 tim): 1-3 nov kl 9-17 (lördag kl 11-18)
Modul 1 & 2 certifikatgrundande 50 tim YACEP

Modul 3 (40 tim): 23-26 jan 2020 kl 9-17 (lördag kl 11-18)
samt uppföljande individuellt samtal
Certikatgrundande YACEP

Pris modul 1 och 2: 4.500:- / del
Pris modul 3: 6.500:-
Plats: HelhetsAkademin, Östra Sandgatan 14, Helsingborg

 

Yogalärare

Wivi-Anne Nyberg 

20-22/9

1-3/11

23-26/1, 2020