Anna Hammarsten

Om Anna

Anna är utbildad lärare, kognitiv coach och energiterapeut. Hon brinner för att ge dig möjligheten att utveckla ditt fulla potential och växa som människa.

I hennes 17 år som lärare, har hon haft rollen att hitta styrkan hos varje enskild individ och funnits som en trygg samtalspartner för de som har behövt det. Hennes styrka ligger i att sanningsenligt se individens behov utan att döma och inkludera samhällets förutfattade meningar.
Då människor naturligt har dragits till hennes varma och medkännande personlighet har det lett till att Anna har haft ett stort coachande uppdrag även i lärarrollen.

Anna har under tiden som lärare gjort sig erfarenheter av utmattning där hon insett hur viktigt det är att ta ansvar för sina egna beslut, tankar och känslor och på så sätt axla huvudrollen i sitt eget liv.

Som en del i sin egen utveckling valde Anna år 2013 att utbilda sig till Kognitiv Coach för att fördjupa sina praktiska kunskaper med evidens och olika samtalsmetoder. Ett av de områden som Anna brinner mest för är målsättning och då framförallt hur man undviker att falla tillbaka i de gamla mönster som man arbetat så hårt för att lämna.

Anna har ett genuint intresse för hjärnforskning sedan 20 år tillbaka och hon har inkluderat detta i alla sina arbeten. Hjärnforskningen ger henne möjlighet att se bakomliggande faktorer i människans natur. Med hjälp av de senaste rönen inom hjärnforskningen har Anna de verktyg som hjälper dig att lyckas med ditt förändringsarbete på lång sikt.

Då Anna ständigt hungrar efter kunskap och att utvecklas som individ och som coach har hon valt att fortsätta att fördjupa sig till Energiterapeut. Med hennes intresse för vägledd meditation och individens egna helande krafter söker hon ständigt mer information och kunskap inom den holistiska synen på människan.

Energiterapi består av två delar – vägledda meditationer och healing. Med vägledda meditationer, i kombination med coaching/terapi, kan du tillsammans med Anna arbeta med automatiska tankar/känslor och skapa nya gynnsamma beteende. Om du behöver arbeta med t.ex låg självkänsla, viktminskning/ätstörningar, karriärval/framgång, trauman, ångest eller fobier så är energiterapi ett eminent verktyg för att lyckas med ditt långsiktiga förändringsarbete.

Ett annat område inom energiterapin är att befästa nya gynnsamma beslut. Det kan du göra genom att göra en resa in i en vald framtid där du tillsammans med Anna, tittar tillbaka på hur du faktiskt löste ev. konflikter eller svårigheter som är nödvändiga att ta sig igenom för att lyckas med att realisera ditt valda förändringsarbete.

En annan del där energiterapi har mycket positiva effekter är smärtbehandling och att aktivt arbeta med kroppens självläkande system. Flera klienter med t.ex fibromyalgi och reumatiska besvär har med Annas hjälp fått lindring av sina symptom med hjälp av vägledda meditationer. Anna erbjuder även energiterapi/healing här på Helhetsakademin. Det är viktigt att tillägga att vare sig healing eller vägledda meditationer ersätter sjukvård eller terapeutiskt arbete.

Anna driver idag eget företag på fulltid och går ett program i USA för att utveckla sitt eget ledarskap enligt de senaste forskningsresultaten inom bl.a. hjärnforskningen och kommer under hösten att erbjuda personlig ledarskapsutveckling.

Annas kompetens

Leg. Lärare
Dipl. Kognitiv Coach
Dipl. Energiterapeut
Catarina Hansson