Välmående medarbetare är ett fundament för framtiden

När andra pratar om Företagshälsa, använder vi oss av begreppet Medarbetarhälsa. Hälsotillståndet för ett företag, en organisation eller en kommunal verksamhet avgörs ju faktiskt i stor utsträckning av hur de enskilda medarbetarna mår.

En viktig förutsättning för oss när vi åtar oss att utföra olika hälsofrämjande insatser, är att uppdragsgivaren förstår betydelsen av ett holistiskt arbetssätt, att det är genom att verkligen se hela människan som det går att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet.

HelhetsAkademin arbetar i dag med företag, organisationer och kommuner i hela Skåne. Vill du veta mer om vårt arbetssätt, och om hur vi kan bidra till att medarbetare både mår och trivs bättre, ta då gärna kontakt för ett första möte om vilka behov som finns hos just er. För det är bara tillsammans vi kan hitta de bästa vägarna framåt.

Boka möte med Annelie Andersson:

annelieandersson@helhetsakademin.se / 0790 – 06 95 75

Låt oss samtala om hälsa

Organisation

Organisation och strategi

Hälsoår

Chef / ledare

Ledarskapscoaching

Hälsofrämjande ledarskap

Grupp

Mål och motivation

Stressfri: kollegiala samtalsgrupper

Medarbetare

Helhetsmodellen:
individuellt samtalsstöd

Några av våra nöjda kunder

Kontakta oss:
kontakt@helhetsakademin.se
042 – 761 61

 

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider:
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Övriga tider:
Öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.