Lotti Norrvide

Om Lotti

Som fabrikschef med höga resultatkrav och behov av att ta tuffa beslut, fanns en längtan hos
Lotti att bjuda in mer lek, dans och lätthet i sitt liv, och skapa en bättre balans i kropp och sinne.
Av alla aktiviteter som Lotti utövat genom åren fanns det en träningsform som hade allt detta –
Nia, inspirerande musik och rörelser stimulerade av bl.a. taekwando, dans och yoga . Idag har
Lotti den högsta utbildningsnivån, Nia Blackbelt teacher, dessutom är hon även NLP Master vilket
passar väl in i hennes livsfilosofi och har en bra ledarskapsverktyglåda.

Som Nia-instruktör har Lotti inställningen av att vara en guide, så att deltagarna kan utforska
kroppens rörelser utifrån frågan ”Hur kan jag göra denna rörelsen så att den blir mer behaglig för
mig?”. Hon är uppskattad för sin positiva, smittande energi och öppna förhållningssätt vare sig
det är på Nia´s dansgolv, eller som mentor till yngre chefer.


Lottis kompetens

Nia (white, green, blue, brown, black belt)
Nia 5 stages
Nia 52 Moves
NLP Business Master Practitioner
Ledarskap inom verkstadsindustrin
Ingenjör, Teknisk fysik

Catarina Hansson