Vi skräddarsyr din företagshälsa

Vår företagshälsa bygger holistiska och hälsofrämjande lösningar för företag som vill se till helheten och skapa hållbarhet för sina medarbetare och sin organisation. Det innebär att insatserna och resurserna riktas till att hålla medarbetare och organisationen frisk, istället för att vänta tills sjukdomstalen ökar, arbetsgrupperna slutar fungera och organisationen går in i stressläge. Med en övertygelse att välmående chefer, ledare och medarbetare skapar välgående organisationer, är vårt uppdrag att stärka och utveckla individer och organisationer fysiskt, mentalt och emotionellt.

Våra tjänster utgår från tre områden och tre nivåer, vilket innebär att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande, på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

Våra företagssamarbeten varierar från specifika uppdrag till bredare helhetslösningar med skräddarsydda upplägg för hela organisationer inom flera områden. Variationerna är oändliga. Första steget är ett möte. Vi lyssnar in era behov, och därefter skapar vi tillsammans. Våra kunder vill vara med och skapa mänsklig hållbarhet.

Vi är godkända för fysisk aktivitet på recept FaR. Vår psykolog är kopplad till Region Skåne och tar emot på remiss. Dessutom kan de verksamheter vi utför uppdrag åt ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. De verksamheter vi utför uppdrag åt har möjlighet att ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. 

Låt oss samtala om hälsa

Boka möte med Wivi-Anne Nyberg

wivianne.nyberg@helhetsakademin.se / 0707 – 65 50 50

Kontakta oss!

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Samt öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.