Din inre hälsa

HelhetsAkademin skapades 2016 av Wivi-Anne Nyberg & Tina Ikonomidou ur visionen om ett hållbart samhälle med hela och välmående människor. Både Wivi-Anne & Tina har lång erfarenhet från näringslivet som chefer och VD. De saknade en aspekt i sina egna högpresterande arbeten och i ledarskapet som de uppfattar genomsyrar många företag; mänsklig hållbarhet. Det finns många fantastiska företag, precis som de som Tina och Wivi-Anne var del av, men fortfarande med en potential att inkludera hälsa och balans i större utsträckning. Tillsammans med ett 20-tal medskapare arbetar de dagligen med att stödja människor till ett friskare och mer välmående liv. HelhetsAkademin består av specialistteam som verkar inom sina områden och i samverkan med varandra. Stöd som finns för er och er personal:

  • Företagshälsoteam
  • Samtalsteam
  • Kroppsteam
  • Yogalärarteam

Vår mission är att bidra till samhällsutveckling. Det motiverar att ständigt skapa nya samarbeten med kommuner, organisationer och andra samhällspåverkare. Ett steg till att skapa förändring och bidra till att stärka folkhälsa var genom beslutet att bli en holistisk företagshälsa med hälsofrämjande riktning.  År 2018 blev HelhetsAkademin godkänd företagshälsa och kan på så vis bidra än mer till ett hållbart samhälle med hållbara människor. En möjlighet för de verksamheter vi utför uppdrag åt är att de har möjlighet att ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. HelhetsAkademins unicitet är korsbefruktningen mellan västerländsk medicin och österländsk läkekonst, som skapar en helhet och ger fantastiska förutsättningar att nå hållbara resultat som holistisk företagshälsa för näringsliv och hälsocenter för privatpersoner.

Välkommen till HelhetsAkademin!

HelhetsAkademin AB är en holistisk företagshälsa för näringsliv och ett hälsocenter för privatpersoner. Vi arbetar för att skapa mänsklig hållbarhet genom att utveckla människors fysiska, mentala och emotionella hälsa. Vår utgångspunkt i mötet med människor är att en hel människa med balans i livet är en hållbar människa. Vi tror att välmående individer skapar ett välgående näringsliv, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle och värld. Detta kallar vi mänsklig hållbarhet. Till HelhetsAkademins hälsocenter i Helsingborg kommer privatpersoner och företag med sina anställda för att skapa en balanserad och hållbar livsstil och arbetslivsstil.
Det är härifrån vårt team och medskapare – specialister inom hälsa, beteende och utveckling. Vår kompetens är noggrant sammansatt, för att balanserat förena västerländsk vetenskap och österländsk visdom. Vi erbjuder ett 20-tal yoga- och meditationspass, samt ett flertal olika kroppsbehandlingar, samtalsformer, kurser, workshops, utbildningar och resor. För företag erbjuder vi dessutom konferenser med hälsofokus, samt föreläsningar och medarbetardagar i vår vackra och rogivande miljö. HelhetsAkademin är lika mycket en fysisk mötesplats som en rörlig kompetens som skräddarsyr företagsanpassade lösningar inom rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande hälsa för medarbetare och ledare på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Om HelhetsAkademin

Vår organisation

HelhetsAkademin är ett bolag med en rund och levande organisationsstruktur. Det innebär att alla som ingår i verksamheten – ägare, personal, samarbetspartners – är medskapare i vår vision. Vi arbetar för att leva våra värderingar och är dedikerade att bidra till hållbarhet och högsta kvalité till våra kunder, privatpersoner, företag som offentlig verksamhet. Vi är ett bolag som gör saker tillsammans! Förenade genom vårt engagemang för visionen, där var och en har sin specifika kompetens som bidrar till helheten. Vår glödande passion för att möta människan gör HelhetsAkademin till den fantastiska plattform det är. Vill ni vara med och skapa mänsklig hållbarhet? Välkomna till att samskapa.

Vår vision:

Att skapa mänsklig hållbarhet

Våra värderingar

Helhet

Helhet är vår utgångspunkt. Att se helheten på individ- och organisationsnivå är livsviktigt för hållbar utveckling och framgång. Vi behöver förstå att allting hänger samman. Alla faktorer i våra liv samverkar i symbios på något plan. I våra kroppar, i relationer, i våra känsloregister, i kommunikation, i samarbete, på arbetsplatser etc.

Autencitet

När vi lever autentiskt tar vi oss förbi roller, föreställningar och talar sanning. Vi säger som det är, med ödmjukhet och respekt för mottagaren. Autenticitet innebär för oss även att vi är sanna mot oss själva och våra drivkrafter. Att vi ger oss själva tillåtelse att ägna oss åt vår passion, det som gör oss lyckliga och välmående.

Balans

Vi strävar efter balans privat såsom professionellt. För att uppnå balans i livet behöver vi vara medvetna om våra behov – vad som får oss att må bra fysiskt, mentalt och emotionellt. Utifrån den medvetenheten kan vi agera i samstämmighet med våra behov, för att skapa ett balanserat liv och näringsliv.

Tillit

För att skapa ett blommande arbetsklimat finner vi det viktigt att ha tillit. Tillit till sig själv och andra människor. Att ha tillit till andra människors behov, perspektiv, motiv, drivkrafter, intentioner, drömmar. Att våga släppa på kontrollen och låta människor blomma. Att våga delegera. Att våga förändra. Att skapa tillit genom tillit.

Vår kompetens

Vårt team består av specialister inom hälsa, beteende och utveckling. Vår kompetens är sammansatt för att balanserat förena västerländsk vetenskap och österländsk läkekonst. Vill du se hela teamet och läsa mer om oss och våra kompetenser, besök vår teamsida.

Vår organisation

Medvetna kunder som väljer mänsklig hållbarhet

Vi ser fram emot att träffa dig!

Kontakta oss!

Kontaktinformation

Tel: 042 – 761 61
E-post: kontakt@helhetsakademin.se
Besöksadress:
Östra Sandgatan 14 Helsingborg

Hitta till oss!
Med buss: Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

Öppettider

Måndag – torsdag kl 10:00 – 16:00

För övriga tider öppnar vi 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.

Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.

Besöksadress:
Östra Sandgatan 14, Helsingborg

Hitta till oss med buss:
Grön buss nr 4 och gul buss 218 (hållplats på Kvarnstensgatan)

 

Öppettider
Mån - tors kl 10:00 - 16:00
Samt öppet 15 minuter före klass, kurs eller evenemang.
Samtal och behandlingar enligt bokning och överenskommelse.