Michael Grönhed

Om Michael

Michael är utbildad friskvårdsterapeut, kostrådgivare och medveten andningsinstruktör. Tillsammans med sina livserfarenheter, kunskaper och verktyg bidrar han till människors utveckling i form av rådgivare & coach.

Han arbetar med livsstilsförändring utifrån ett holistiskt perspektiv och inkluderar det fysiska, kognitiva och emotionella perspektivet för att skapa bestående förändringar. Han strävar efter att människor ska må bra på livets alla områden. Med stort engagemang, empati och förståelse för förändringsprocessen stödjer han dig i din strävan mot dina individuella mål.

Med sina egna erfarenheter ifrån livets baksida har Michael lärt sig mycket om sig själv och livet. Det har haft ett stort värde för honom i sitt arbete med människor så väl som coach och personlig rådgivare inom kost och träning, samt som stödperson i kommunala uppdrag. Det som kännetecknar Michaels arbete är att han möter människor där dem är och från den plats stödjer han till hållbar utveckling. Han arbetar långsiktigt och erbjuder därför livsstilsprogram med kontinuerlig coaching.

Michael erbjuder funktionell träning i Ramlösa brunnspark flera ggr/v, både enskilt och i grupp. Han inkluderar medveten andning och meditation som även är viktiga inslag i hans vardag. Under flera år har Michael tränat taekwondo och annan fysisk träning, ägnat sig åt meditation och haft hög kostmedvetenhet. Han egna resa, utveckling och kunskapstörst inom området inspirerar honom att föra glöden för hälsa vidare.


Catarina Hansson