Katarina Ikonomidou

Om Katarina

Katarina är i grunden marknadsekonom och efter en lång karriär inom kommunikation och försäljning valde hon att omskola sig för att arbeta med sin passion; att leda människor genom livet och arbetslivet.

Hon är licensierad mentaltränare, ICC coach och NLP master (av Lars-Eric Uneståhl) och använder en kombination av dessa metoder i sitt arbete. Katarina skapar unika sammansättningar av metoder och verktyg beroende på målet med mötet.

En stor del av det som Katarina arbetar med är att bidra till människor att utifrån ett mentalt perspektiv få framgång i att nå mål, frigöra energi och få tillgång till sina resurser. Katarina inkluderar avslappning, mindfulness i sitt arbete. Som hypnoscoach och stresscoach har hon även tillgång till verktyg utifrån dessa områden.

De senaste åren har Katarina arbetat med fokus på karriärcoaching, rehabilitering, stresshantering och personlig utveckling med konst som uttrycksform. Katarina är utbildad inom Vedic Arts 17 principer och använder konst som uttrycks-, avslappnings- och rehabiliteringsform.


Katarinas kompetens

Licensierad Mental Tränare
Certifierad Hypnoscoach
ICC – Coach
NLP Master Practitioner
Stresscoach
Rehabilitering
Omställning
Vedic Art

Katarina Ikonomidou