Stresshantering

Stress är en naturlig reaktion på fysiska, känslomässiga och mentala påfrestningar, som är avsedd att ge oss kraft och energi i behövande situationer. Men idag lider många av oss av långvarig stress, ofta så kallad dold stress, eller inre stress. När vi känner att det är obalans mellan krav och förmåga tappar vi kontrollen och känner oss otrygga, då ökar stressen.

Att behandla & förebygga stress

Vid stress sätts kroppen i larmberedskap och våra stresshormoner börjar utsöndras i kroppen. När dessa hormoner utsöndras under lång tid, utan återhämtning, kan det få stora konsekvenser för oss. Därför är det viktigt att se signalerna i tid!

Vanligaste stressymptomen:

 • Ständigt trött
 • Sömnproblem
 • Olust att stiga upp och gå till arbetet
 • Humörsvängningar
 • Sämre prestationsförmåga
 • Koncentrationsproblem
 • Sämre självkänsla
 • Obeslutsamhet
 • Likgiltighet, nedstämdhet
 • Du drar dig undan
 • Smärtor i kroppen
 • Magproblem
 • Spänningshuvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Minskad sexlust

Har du några av dessa symptom är det viktigt att söka hjälp för att kunna hantera och förebygga stressen.

Behöver du en förändring?

För att klara stressiga perioder behöver vi en jämvikt mellan att vara aktiva och att vara i stillhet, mellan vakenhet och sömn, och mellan fysisk aktivitet och vila. Om du känner att du börjar må dåligt av stress är det bra att försöka återställa balansen i livet så snart som möjligt. Stressymtomen kan vara en anledning att börja fundera över och välja bland allt du har att göra. Är det för mycket eller för lite av något i ditt liv? Du kanske också behöver förstärka ditt eget försvar mot stress genom mer sömn, vila, fysisk aktivitet och något sätt att varva ned. Att försöka förstå din egen stress är ett viktigt första steg.

När du kommer till oss har du och din coach först ett inledande samtal där ni gör en kartläggning av din nuvarande situation och hur du mår. Ni jobbar tillsammans med att öka din självkännedom, så att du sedan aktivt kan ta kontroll över ditt liv och på så sätt undvika negativ stress i framtiden.

För att hantera din nuvarande stress får du, utöver samtal, ta del av olika verktyg såsom avslappning, mindfulness, stärkande kroppsövningar, andningstekniker, tankeprocess övningar och olika mentala övningar.

Stresshantering är en aktiv process som du får träna på varje dag. Därför får du, efter varje möte, hemuppgifter du ska göra inför nästa gång.


Pris

Pris: 950 kr
Längd: 60 min

Stresshantering 28 dagar med medveten andning och samtal som verktyg med Michael Grönhed.
Pris: 2750 kr
Läs mer här

Stresshanterare

Michael Grönhed 

 

Stresshantering

Boka

Stresshantering 28 dagar

Boka