Psykologisk behandling/Psykoterapi

 

Man kan av många olika anledningar hamna i svårigheter som man kan behöva hjälp med att komma ur. Det kan vara: nedstämdhet, oro, utmattning, stress, relationssvårigheter, kris, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, eller för att ”få ihop livspusslet”.
Psykologisk behandling och psykoterapi kan vara ett sätt!

Jag erbjuder krishantering, korta och långa individuella psykoterapier med eller utan remiss från din vårdcentralsenhet, utbildningsterapi och stödsamtal. Du är även välkommen som ung vuxen från 16 år.

Fr.o.m. 1 januari 2017 är jag av Region Skåne ackrediterad för PDT lång inom ramen för Vårdval psykoterapi, det innebär att du kan få remiss av din vårdcentralsläkare, om denne så bedömer, och få upp till 25 besök på högkostnadskortet.

PDT (psykodynamisk psykoterapi) är en behandling som handlar om att förstå de faktorer som ligger bakom de svårigheter som man har hamnat i och om att hitta nya sätt att hantera dessa. Formen är undersökande till sin natur och något vi arbetar med tillsammans. Syftet är att uppnå ökad självkännedom och bättre balans, både gentemot sig själv och andra. Inledningsvis träffas vi en eller ett par gånger för att därefter bestämma oss om vi vill påbörja en behandling, eller om dessa gånger har varit tillräckliga.


Pris och bokning

Pris: Har du remiss gäller högkostnadskortet, betalar du privat är arvodet 900 kr/tillfälle.

För bokning av tid kontakta Evalotta på telefon 0703643415 eller per mail.