Meditation

Ojämn vecka: meditations- & mindfulnesstekniker även  selfcompassionmeditaitoner.

Jämn vecka: gong & ljudmeditation

Meditation ger dig möjlighet att stilla ditt sinne. Låt dig guidas in i en stunds meditation och släpp taget om prestation, föreställningar, göranden och måsten.

 

Bemästra dina tankar med meditation

Meditation är ett sätt att bemästra dina tankar, känslor och inre bilder – utan att stänga ute eller hindra någonting. Att låta allt det som finns i dig komma fram, tittas på, lösas upp och släppas. Meditation handlar om att låta mellanrummet mellan tankarna blir större och större och så småningom låta dem slumra. Vägen till detta är att fokusera med hjälp av olika tekniker, som att fokusera på andetaget, andningsövningar, ögonfokus, handställningar, rörelser, mantra.

Meditation har ingenting att göra med att tänka. Meditation är bortom tankarna. Det sägs att man inte kan utöva meditation eftersom utövandet i sig är användandet av teknik och ansträngning. Istället är syftet att VARA i ett tillstånd av meditation. Meditation och stillhet hör samman – med det ena kommer det andra.

Även om meditationstekniker inte är att meditera – utan endast en strävan i den riktningen – har dessa tekniker en djupt läkande och helande effekt vid problem av stress eller psykosomatisk bakgrund.


Information

Denna klass ingår i medlemsträning
Pris drop-in:175 kr

Våra Meditationslärare

Tina Ikonomidou
Anna Rypi