Chefscoaching

 

Det personliga ledarskapet och den egna hälsan är en viktig faktor för att chefer ska ha goda förutsättningar för att leda sin avdelning och personal mot organisationens mål och visioner, hantera de krav som ställs på dem och deras medarbetare.

Framgångsrika ledare, som utvecklar och stödjer medarbetare förutsätts ha god kännedom om sina beteende-, känslo-, tanke-och kommunikationsmönster. I vårt chefsstödjande arbete synliggör vi dessa mönster och utifrån det som framkommer identifieras utvecklingsområden. 

Stresshantering med mindfullnessträning är en del som ingår i vårt chefsstödjande arbete. Vi ser den som avgörande verktyg.

Stödsamtalet utmynnar i att mål och riktning för personens utveckling sätts och därefter ger verktyg för att göra de insatser som målet kräver.

Vi vägleder och stärker chefer till ökad självinsikt, trygghet och balans, samt förbättrad hälsa. Delar som vi anser viktiga för att stödja chefer i tider av stor förändring.

Upplägget för bästa effekt är skräddarsydda chefsprogram med samtalsstöd ca 1 gång i månaden under 6 – 12 månaders period.

 


Pris

Pris: be om offert
Längd: 60-90 min