Skräddarsydda helhetslösningar

Vi bygger helhetslösningar utifrån våra kunders unika behov, med utgångspunkt i ett hälsoperspektiv. Med en övertygelse att välmående chefer, ledare och medarbetare skapar välgående organisationer, är vårt uppdrag att stärka och utveckla individer och organisationer fysiskt, mentalt och emotionellt.

Våra företagssamarbeten varierar från kortare uppdrag till långvariga samarbeten med skräddarsydda upplägg för hela organisationer inom flera områden. Variationerna är oändliga. Första steget är ett möte. Vi lyssnar in era behov, och därefter skapar vi tillsammans. Våra kunder vill vara med och skapa mänsklig hållbarhet.

Hälsofrämja – omställa – rehabilitera 

Vi stödjer företag med att hälsofrämjande insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Utöver det arbetar  vi med deras omställningsprocesser och rehabilitering.

Till vänster kan ni läsa om vår modell och nedan kan ni se det i en processbild. Detta är ett förslag på upplägg. Antal samtal kan variera.

Vi skräddarsyr och anpassar alltid efter kundens behov.

Vi arbetar med Helhetsmodellen som är en samtalsstruktur som bygger på vägledande samtal utifrån holistiskt hälsoperspektiv, med syfte att kartlägga medarbetarens utvecklingsbehov, stödja och ge verktyg för att nå önskat mål.

Den inleds med utvärdering av upplevd hälsa/situation och avslutas med detsamma för att uppskata förflyttningen personen gjort. Inom modellen ingår även yoga & mindfulnessträning på HelhetsAkademin (eller på arbetsplatsen) som en väsentlig del för ett lyckat resultat.

 

Hälsokonferens

I samarbete med Torekov hotell och spa erbjuder vi hälsokonferenser. Ge dina kolleger en inspirerande start till ett hälsosammare liv. Hämta ny kraft och energi på konferensen. I fokus ligger era strategiska mål med konferensen som vi blandar med både avslappnande och uppiggande aktiviteter. Vi lägger vikt på god och sund mat där vi bjuder på närodlade råvaror tillagad med omtanke.

Kontakta oss eller Torekovs hotell för en individuell offert.

Hälsoår

Följ det goda exemplet! De företag som väljer in förebyggande insatser för att stärka hälsan hos sin personal gör en långsiktig och värdefull investering. Vi erbjuder hälsoår med återkommande fysiska aktiviteter, mentala utmaningar och interaktiva föreläsningar.

Vi möter er gärna, lyssnar in era behov, och visar exempel på hur ett hälsoår kan se ut. Därefter skapar vi det ni vill ha!