Vi skräddarsyr din företagshälsa

 

HelhetsAkademin är av Försäkringskassan godkänd företagshälsoaktör. Vi bygger företagshälsolösningar utifrån våra kunders unika behov. Våra tjänster till er som vill skräddarsy er företagshälsa med oss utgår från tre områden och tre nivåer, vilket innebär att arbeta rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

De verksamheter vi utför uppdrag åt har möjlighet att ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Vi är dessutom ackrediterad för att ta emot kunder inom ramen för FaR® -fysisk aktivitet på recept.

Vår ambition är att bidra till att skapa välmående organisationer genom att stödja medarbetare till ett hållbart liv, och därmed hållbart arbetsliv. När vi väljer att fokusera på det hälsofrämjande arbetar vi med att stärka det som är friskt i varje individ. Det ger effekter som friska medarbetare, låg personalomsättning och låga sjuktal. Givetvis stödjer vi genom rehabilitering när sjukdom är ett faktum.

Varför vänta på att medarbetare ska bli sjuk för att agera?

Våra företagssamarbeten varierar från specifika uppdrag till bredare helhetslösningar med skräddarsydda upplägg för hela organisationer inom flera områden. Variationerna är oändliga. Första steget är ett möte.