Vi skräddarsyr din företagshälsa

 

Vår företagshälsa bygger holistiska och hälsofrämjande lösningar för företag som vill se till helheten och skapa hållbarhet för sina medarbetare och sin organisation. Det innebär att insatserna och resurserna riktas till att hålla medarbetare och organisationen frisk, istället för att vänta tills sjukdomstalen ökar, arbetsgrupperna slutar fungera och organisationen går in i stressläge.

Med en övertygelse att välmående chefer, ledare och medarbetare skapar välgående organisationer, är vårt uppdrag att stärka och utveckla individer och organisationer fysiskt, mentalt och emotionellt.

Våra företagssamarbeten varierar från specifika uppdrag till bredare helhetslösningar med skräddarsydda upplägg för hela organisationer inom flera områden. Variationerna är oändliga. Första steget är ett möte. Vi lyssnar in era behov, och därefter skapar vi tillsammans. Våra kunder vill vara med och skapa mänsklig hållbarhet.

Vi är godkända för fysisk aktivitet på recept FaR. Vår psykolog är kopplad till Region skåne och tar emot på remiss. Dessutom kan de verksamheter vi utför uppdrag åt ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.