Evalotta Larsson – Psykolog

Om Evalotta

Evalotta har arbetat som psykolog i drygt 30 år och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (PDT), utbildad vid Lunds universitet. Hon är även specialist i klinisk psykologi med inriktning på psykologisk behandling/psykoterapi. Hennes tidigare yrkeslivserfarenhet har företrädesvis varit inom vuxenpsykiatrin, men har även erfarenhet inom skola och på senare år inom primärvården.

Leg. Psykolog & psykoterapeut

Som legitimerad yrkesutövare arbetar man i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Sekretess råder. Evalotta är medlem i Sveriges psykologförbund och psykologföretagarna. Det innebär att hon har patientförsäkring och följer de etiska riktlinjer som finns.

Evalotta  är av Region Skåne ackrediterad för PDT lång inom ramen för Vårdval psykoterapi.


Catarina Hansson